نمونه های صفحه کابینت سنگ طبیعی

از جمله قسمتهای هر آشپزخانه که کیفیت آن بسیار پر اهمیت است؛ صفحه کابینت می باشد. سنگ طبیعی برای صفحه کابینت انتخاب خوبی است. چون علاوه بر استحکام، تمیز کردن آن نیز بسیار راحت است. در این صفحه نمونه هایی از سنگهای طبیعی که برای صفحه کابینت مناسب است مشاهده می کنید. برای خرید انها می توانید از همکاران ما کمک بگیرید.

ایده های طراحی: