نمونه های هود آشپزخانه

می توان هود ها را به دو نوع توکار و روکار تقسیم کرد. هر کدام از این هود ها دارای مدل های متنوعی است که انتخاب را برای شما دشوار می کند. متناسب با فضای آشپزخانه نوع کابینت و کاربردی که از آن انتظار دارید هود خود را انتخاب کنید. کارشناسان ما در زمینه مشاوره و خرید هود آشپزخانه شما را همراهی می کنند.

ایده های طراحی: