شلف قدیsh01

شلف قدی sh01
_جنس MDF
_ارتفاع شلف قدی 2متر
_عرض شلف85 سانتی متر
_تعداد قفسه 4
این شلف قابلیت سفارش در تعداد قفس ها و همچنین رنگ و اندازه را دارد.

قیمت:

950,000 تومان

شلف قدیsh01

تمام محصولات اکسسوری MDFکاتیونیکس را میتوانید در رنگ ها،و اندازه های دلخواه سفارش دهید.